חפש לפי מילות מפתח

ארגוני הגימלאים | ארגון ארצי עמותת עובדי מחקר | גימלאי יחידת הסמך

סניף גימלאי יחידת הסמך של רפא"ל (ג'- 2)

גימלאי דרוג המחקר של יחידת הסמך רפא"ל החברים בארגון הארצי ושאינם עובדים בחברת רפאל בע"מ משתייכים, החל מחודש נובמבר 2004, לסניף ג'-2 של האיגוד האוטונומי החדש שהוקם במסגרת הארגון הארצי -איגוד ג'-2.האיגוד החדש מייצג את כל גימלאי דרוג המחקר של מערכת הבטחון במסגרת שני סניפים:סניף ג'-1 אליו משתייכים הגימלאים בדרום הארץ ומרכזה וסניף ג'-2 אליו משתייכים הגימלאים של יחידת הסמך רפא"ל .

איגוד ג' שולח 4 נציגים ( מתוך 28 ) לאסיפת הארגון , 2 מכל סניף , ו- 2 חברי ועד ארצי (מתוך 10), אחד מכל סניף. סניפי איגוד ג' ירכזו את הטיפול בשמירת זכויות הגימלאים בכל אחד מהסניפים ויהיו להם כל הסמכויות של הארגון הארצי בנושאים הרלוונטיים.

עיצוב יעל קציר